Polska wchodzi do Schengen

20 grudnia o północy Polska wchodzi do strefy Schengen. Od tego momentu na granicach pomiędzy państwami układu z Schengen nie będzie prowadzona kontrola graniczna, a dotychczasowe przejścia graniczne ulegną likwidacji.

Z tej okazji na przejściu granicznym na Łysej Polanie planowana jest uroczystość przecięcia symbolicznego szlabanu, podobnie jak przed kilkoma laty, gdy Polska i Słowacja wchodziły do Unii Europejskiej. Na przejściu granicznym o północy spotkają się władze samorządowe, rządowe i mieszkańcy obu państw, aby wspólnie świętować otwarcie granicy.

 

Więcej na temat strefy Schengen:

Przekraczanie lądowych granic wewnętrznych będzie możliwe w dowolnym miejscu i o dowolnej porze (o ile przepisy dla danego terenu nie stanowią inaczej np. parki narodowe, rezerwaty przyrody). W Tatrzańskim Parku Narodowym granicę przekraczać będzie można tylko po wyznaczonych szlakach.

Podczas przekraczania granic konieczne będzie posiadanie dokumentu tożsamości, ponieważ prowadzone będą kontrole wyrywkowe na terenie wszystkich 24 państw ze strefy Schengen. Dopuszczalne dokumenty potwierdzające tożsamość to dowód osobisty i paszport, natomiast prawa jazdy, legitymacje studenckie, szkolne i inne, w tym przypadku nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość.Copyright © 2004 - 2014 redakcja www.jurgow.com.pl