Zebranie Mieszkańców Jurgowa

W dniu 13.02.2005 roku odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Jurgów prowadzone przez Sołtysa Wsi Andrzeja Pawlaka. Udział w zebraniu wzięło 76 osób. Obecny był Proboszcz Parafii Jurgów Ks. Józef Marek, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Józef Milan Modła, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Edward Tybor, radny Gminy Bukowina Tatrzańska Józef Górka. Z przedstawionych sprawozdań za rok 2004 przez Sołtysa Wsi oraz Wójta Gminy wynika, że z rozpoczętych inwestycji w 2004 roku przechodzą na 2005 rok następujące zadania:

  • dokończenie budowy drogi na Górków Wierch;
  • modernizacja i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jurgowie (pokazano projekt);
  • oświetlenie Kościoła Parafialnego oraz budowa sieci oświetleniowej wzdłuż drogi do skrzyżowania z drogą krajową (kapliczka Panienka);
  • wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej.

Omówiono konieczność w najbliższym terminie tj. 2005 r. realizacji następujących zadań:

  • regulacja potoków płynących środkiem wsi w celu wyeliminowania zagrożenia powodziowego;
  • kanalizacja wsi w miarę pozyskania środków pozabudżetowych przez Urząd Gminy.

W planowanym punkcie zebrania zabrał głos Prezes Spółki „Hawrań” i przedstawił bieżącą pracę Zarządu oraz plan inwestycyjny na rok 2005. Na koniec wystąpił przedstawiciel Polskiej Izby Agroturystyki p. Tomasz Mianowski, który zachęcał do tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Copyright © 2004 - 2014 redakcja www.jurgow.com.pl